Warta Gliwice

Oferujemy pełny zakres ubezpieczeń TUiR Warta SA, w szczególności

Ubezpieczenia pojazdów
 • OC - obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmujące ochroną odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która podczas kierowania pojazdem spowodowała szkodę w związku z ruchem tego pojazdu;
 • AC - ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty w skutek kradzieży. W zależności od wymogów, potrzeb oraz możliwości finansowych klienta, proponujemy następujące warianty ubezpieczenia: AC Standard oraz AC Komfort;
 • NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z ruchem pojazdu, obejmujące ochroną kierowcę oraz pasażerów;
 • ASSISTANCE - ubezpieczenie zapewniające całodobową pomoc w kraju i poza jego granicami w razie awarii, wypadku oraz wielu innych zdarzeń uniemożliwiających korzystanie z pojazdu. Oferta obejmuje warianty roczne ASS Standard, ASS Złoty, ASS Złoty+, ASS Platynowy
  i warianty krótkoterminowe: 15 dniowy Podróżnik 15 lub 30 dniowy Podróżnik 30
 • Auto Szyby - dodatkowe ubezpieczenie szyb w pojeździe. Atutem ubezpieczenia jest niska składka i wypłata odszkodowania nie wpływająca na wysokość zniżek w ubezpieczeniu AC;

Ubezpieczenia domów i mieszkań
Oferujemy ubezpieczenia mieszkań i domów oraz domów w trakcie budowy i po jej zakończeniu oraz ubezpieczenie domków letniskowych. W zależności od wymogów klienta możemy zaproponować ubezpieczenie:
 • Warta DOM+,
 • Warta DOM KOMFORT+,
 • Warta DOM LETNISKOWY.

Ubezpieczenia osobowe
 • Travel - ubezpieczenie zapewniające Ubezpieczonemu szeroki pakiet świadczeń w trakcie podróży krajowej i zagranicznej. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie może obejmować: pokrycie kosztów leczenia poza granicami RP, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie OC, szeroki zakres usług Assistance, ubezpieczenie bagażu itd;
 • NNW pomoc w wypadku - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych niezależnie od woli Ubezpieczonego w życiu codziennym jak i w trakcie wykonywania pracy i nauki;
 • Sport - ubezpieczenie dla osób amatorsko lub zawodowo uprawiających sport oraz dla osób związanych ze sportem i kulturą fizyczną.

Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw
Ekstrabiznes+ - pakietowe ubezpieczenie umożliwiające objęcie ochroną posiadane mienie (na wypadek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, szkód elektrycznych, błędu użytkownika itd.) oraz odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzoną działalnością.

Ubezpieczenia dużych podmiotów gospodarczych
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie ładunków w transporcie,
 • ubezpieczenie flot samochodowych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i wiele innych.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia OC dobrowolne i obowiązkowe, zarówno osób fizycznych jak i małych, średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych, w tym
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie OC obowiązkowe z tytułu wykonywanego zawodu,
 • ubezpieczenie OC obrowolne z tytułu wykonywanego zawodu,
 • ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego oraz operatora transportowego,
 • ubezpieczenie OC przedsiębiorców z tytułu prowadzonej działalności.

Ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe
 • wadialne,
 • nalezytego wykonania kontraktu,
 • usunięcia wad i usterek.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.